Zdjęcia pacjenta

Dokumentacja fotograficzna jest jednym z istotnych elementów dokumentacji medycznej pacjenta zawartej w programie MEDICUS. Pozwala przede wszystkim na archiwizowanie i analizę wszystkich wykonanych dla pacjenta zdjęć cyfrowych. Umożliwia dodawanie nowych zdjęć do karty pacjenta oraz podgląd zapisanych zdjęć rentgenowskich, zdjęć cyfrowych i filmów.


Najważniejsze cechy dokumentacji fotograficznej pacjenta:


zbiór zdjęć pacjenta z wygodnym podziałem na zdjęcia RTG,
- twarzy, czaszki, znamion, wewnątrzustne, pantomograficzne,
- cefalometryczne, z mikroskopu, itp

- wprowadzenie zdjęcia bezpośrednio z pliku, z RTG, z USG.,
- z kamery, z mikroskopu czy ze skanera

zaawansowana analiza zdjęć: nanoszenie rysunków,
- pól tekstowych, krzywych, punktów, mierzenie odległości
- miedzy punktami na podstawie wykonanej kalibracji

- szybki podgląd zdjęć i filmów

- dokładny opis zdjęcia, wraz z możliwością parametryzacji
- (powiększenie, zmiana koloru, kontrastu itp.)

- widoczność wykonanych zdjęć w karcie choroby pacjenta

- w przypadku stomatologii współpraca z radiografią
- (CRANEX, CYGNUS, DIGORA, DUERR DENTAL, FIMED, GENDEX,
- INSTRUMENTARIUM, KODAK, MORITA, OWANDY, PLANMECA,
- RSV, SATELEC, SCHICK, SIRINA, SOPRO, STERN WEBER, SUNI)