System lojalnościowy i grupy rabatowe.

System lojalnościowy zawarty w programie MEDICUS, oparty jest o karty lojalnościowe z kodem kreskowym. Pozwala na prowadzenie w programie polityki rabatowej oraz systemu lojalnościowego. Budowanie trwałych relacji z pacjentem gwarantuje, że pacjent będzie chętnie wracał do gabinetu a dodatkowo polecił rodzinie i znajomych. System lojalnościowy będzie dodatkowo wzmacniał więź z pacjentem. Możliwość wprowadzenia kart z kodem kreskowym umożliwi błyskawiczne odnalezienie danych pacjenta a także będzie dla pacjenta miejscem gromadzenia na swojej karcie rabatów i punków do wykorzystania przy kolejnych wizytach.


System lojalnościowy i polityka rabatowa zapewniają:


System grup rabatowych. Program daje możliwość wprowadzenia grup rabatowych, które pozwalają na wprowadzenie
- określonych rabatów dla pacjentów naliczanych przy wykonywaniu poszczególnych zabiegów.

System lojalnościowy. Program daje możliwość systemu lojalnościowego, które pozwala na przypisanie odpowiedniej
- liczby punktów do zabiegów. Wraz z ich wykonaniem na koncie pacjenta gromadzone są punkty do późniejszego
- wykorzystania w ramach bonusów.

trzy rodzaje kart pod względem bonusów dla pacjentów: zwykła, srebrna, złota

- 3 funkcje karty z kodem kreskowym: informacyjno-promocyjna dla pacjenta, który ma zawsze przy sobie dane
- kliniki w eleganckiej, trwałej postaci; porządkowa pozwalającą na szybkie odnalezienie karty pacjenta w programie
- i kontrolę danych; komunikacyjna - umożliwiającą logowanie się jej posiadaczowi na stronie terminarza on-line
- i dokonanie rezerwacji terminu wykorzystując znajdujący się na karcie kod.

- polityka rabatowa pozwalająca na definicję grup rabatowych bądź punktowych na poszczególne zabiegi i/lub grupy
- zabiegów, terminowo i bezterminowo

- grupy rabatowe i punktowe są dostępne w formularzu danych bądź są skonfigurowane z systemem lojalnościowym