Moduł Sterylizatornia

Moduł Sterylizatornia w programie MEDICUS, jest odpowiedzialny za rejestrowanie i oznaczenie kodem kreskowym wysterylizowanych narzędzi medycznych oraz zanotowanie ich pobrania (użycia) podczas wizyty pacjenta. Obsługa funkcji sterylizacji odbywa się z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych oraz czytnika kodów kreskowych zintegrowanych z programem.

Rejestracja pakietów sterylnych to pierwszy dział modułu.  Zawiera on rejestr wysterylizowanych narzędzi oraz możliwość zarejestrowania pakietów narzędzi świeżo wysterylizowanych.

Rejestracja nowego pakietu umożliwia zanotowanie wszystkich niezbędnych, wymaganych danych:

  • numeru cyklu,
  • daty sterylizacji,
  • daty ważności,
  • temperatury sterylizacji,
  • ilości pakietów w danym cyklu sterylizacji.

Dane te automatycznie stają się elementem kodu kreskowego przypisanego dla danej sterylizowanej partii narzędzi. W zależności od ilości pakietów w cyklu, program generuje naklejki z kodami kreskowymi do oznaczenia pakietów sterylnych oraz do ewentualnego umieszczenia w dokumentacji.
Dodatkowo w każdym rejestrze danego pakietu możemy zawrzeć dodatkowe dane: metodę sterylizacji, wyniki kontroli krytycznych parametrów, wynik kontroli wskaźników chemicznych i wynik sporala.

Użycie pakietów sterylnych to sekcja zawierająca dwie opcje: Rejestr pobrań (użycia) pakietów sterylnych oraz Historię pobrań pakietów sterylnych. Rejestr pobrań, obok funkcji informacyjnej, zawiera możliwość zanotowania na bieżąco użycia kolejnego pakietu wysterylizowanych narzędzi.
Rejestracja pobrania odbywa się z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych i zawsze przypisana jest do konkretnego pacjenta.

  1. W pełni automatyczna dokumentacja sterylizacji zgodna z wytycznymi

  2. Uporządksowany rejestr pakietów sterylnych z wygodną funkcją druku naklejek z kodem kreskowym

  3. Historia użycia poszczególnych pakietów w wygodnym, zbiorczym rejestrze
  4. Wygodne przypisanie pakietu sterylnego do karty pacjenta z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych

  5. Pełna dokumentacja medyczna pacjenta wzbogacona o informacje o użytych pakietach sterylnych podczas konkretnych wizyt – ważne zabezpieczenie na wypadek ewentulanych roszczeń pacjentów czy wizyty Sanepid