Wysyłanie SMS/Email do pacjentów.

Program MEDICUS umożliwia kontakt z pacjentami poprzez wysyłanie wiadomości SMS i E-mail. Jest to bardzo nowoczesna forma komunikacji umożliwiająca rozesłanie jednej wiadomości do wskazanej grupy pacjentów. Komunikacja SMS i E-mail jest realizowana za pośrednictwem funkcji Raporty pacjentów.

Obok wysyłania wiadomości do pacjentów, funkcja ta daje również możliwości:

- przygotowanie listy pacjentów wg różnych filtrów
- np. pacjentów ze zbliżającą sie wizytą za określoną liczbę dni

- możliwość przypomnienia o zbliżającej się wizycie poprzez
- wysłanie 1 wiadomości do wybranej grupy pacjentów,
- przy czym każdy z pacjentów otrzymuje dedykowaną
- informacje z datą i godzina swojej wizyty.

- przygotowanie i rozesłanie jednej wiadomości SMS bądź E-mail
- do wyselekcjonowanej grupy pacjentów

- raport doręczenia wiadomości SMS do pacjenta lub niemożność
- jej doręczenia

- odpowiedzi SMS, napływających od pacjentów napływają
- bezpośrednio na stanowisko Recepcji lub stanowisko Lekarskie

- przygotowanie wiadomości E-mail z wieloma parametrami
- edycyjnymi (różne czcionki, dołączanie obrazków, załączniki, itd.)

- możliwość tworzenia szablonów wiadomości do wielokrotnego
- wykorzystania


- statystyki wysłanych SMS i E-mail są dostępne w module Administracji