Wystawianie recept i weryfikacja w systemie eWUŚ

Program MEDICUS umożliwia wystawianie recept zarówno refundowanych jak i nie refundowanych. W przypadku recept refundowanych, niezbędne jest potwierdzenie prawa do ubezpieczenia pacjenta. Dzięki zintegrowaniu programu z systemem eWUŚ, w wygodny sposób personel gabinetu może sprawdzić ubezpieczenie danego pacjenta.

Najważniejsze cechy funkcji wystawiania recept:

recepty refundowane i nierefundowane. Wydruk całej recepty -
- wystarczy tylko biały papier przycięty do właściwego formatu

- zgodność wydruku recept z przepisami prawnymi

lekospis - podręczny wykaz leków dopuszczonych do obrotu
- w Polsce i refundowanych (z poziomem refundacji)
-
- Opcja ta znacznie skraca czas wypisywania recepty i gwarantuje
- jej poprane wypisanie

- synchronizacja z systemem eWUŚ - wygodna komunikacja z portalem,
- pozwalająca na szybką weryfikacje prawa do ubezpieczenia pacjenta.

Dokumentacja zewnętrzna pacjenta - tworzenie własnych dokumentów, oświadczeń pacjenta, zgód na leczenie zaświadczeń, itp.

Tworzenie dokumentów stanowiących dokumentacje zewnętrzną, podpisywaną przez pacjenta jest w programie MEDICUS dostępne z pomocą funkcji Edytor szablonów i dokumentów - EDIS. 

Dzieki EDIS możemy utworzyć np. własną kartę pacjenta zawierającą wszystkie niezbędne informacje o pacjencie (dane personalne, formularz badań przedmiotowych czy zalecone badania diagnostyczne i szczegółowy przebieg zabiegu). EDIS służy także do tworzenia wzorów: zaświadczeń lekarskich, skierowań i przede wszystkim tworzenia oświadczeń pacjentów ze zgoda na leczenie, które można wydrukować i przedłożyć pacjentowi do podpisu.

Samodzielnie definiujemy, jakie dane mają pojawiać się automatycznie na każdym nowym dokumencie (np. imię i nazwisko pacjenta, pesel pacjenta, dzisiejsza data, nazwisko lekarza itp.)

Na wszystkich stworzonych poprzez EDIS dokumentach, istnieje możliwość zamieszczenia podpisu biometrycznego z wykorzystaniem elektronicznego tabletu. Do współpracy z MEDICUS wybraliśmy jedne z najlepszych tabletów dostępnych na rynku - Tablety Wacom serii STU z monitem LCD.