Magazyn. Ewidencja zużycia materiałów i leków. Automatyczne pobrania.

Magazyn, to moduł dostępny zarówno w Gabinecie jak również w Recepcji. Lekarze i recepcjonistki mają dostęp do spisu znajdujących się na stanie materiałów i leków. Dzięki temu mogą ewidencjonować na bieżąco ich zużycie.


Ewidencja zużycia materiałów i leków:

Magazyn pozwala na następujące czynności:

ewidencja pobrań leków i materiałów z dostępnej listy

- automatyczne pobranie leków/materiałów z magazynu
- wraz z wykonanym zabiegiem

- wgląd w listę środków przeterminowanych i ze zbliżającym
- się końcem daty ważności

Automatyczne pobieranie leków wraz z zabiegiem:

Program MEDICUS umożliwia automatyczne pobieranie
z magazynu leków oraz materiałów wraz z zanotowaną
w karcie procedura zabiegu. Po uprzednim wprowadzeniu
na stany magazynowe leków i materiałów medycznych,
można skorzystać z tej funkcji, definiując materiały i leki
niezbędne do wykonania danego zabiegu.

Po naniesieniu w karcie choroby procedury, dla której
zostały zdefiniowane leki lub/i materiały, program pozwala
wprowadzić ilość zastosowanego do zabiegu materiału
oraz dokonać szybkiego pobrania tej ilości z magazynu.