Moduł Laboratorium

Moduł LABORATORIUM jest przeznaczony jest do rejestracji pobranego do badania materiału oraz wprowadzania wyników badań do kart pacjentów. Został specjalnie stworzony dla punktów poboru materiału w celu realizacji zleceń na badania wystawianych przez lekarzy zarówno w programie MEDICUS jak również zleceń na zlecenia z innych placówek.


Moduł LABORATORIUM składa się z dwóch głównych działów:


Zlecenia badań

- Zakładanie i edycja zleceń badań
- Pobieranie próbek i wysyłanie badań
- Historia wysłanych badań


Wyniki badań

- Wpis wyników na podstawie zleconych badań
- Wpis wyników badań
- Elektroniczny odbiór wyników z laboratorium