Moduł Gabinet lekarski

Moduł Gabinet składa się z trzech zakładek:


Gabinet
- zakładka ta odpowiada za obsługę pacjenta od strony medycznej i obejmuje funkcje:
- Kartoteka pacjentów - wspólna baza pacjentów dla lekarzy wielu specjalności
- Pełna dokumentacja pacjenta formie elektronicznej
- Pełna obsługa ginekologii i stomatologii - (ProDentis)
- Ergonomiczna praca z kartą choroby pacjenta (słowniki procedur,
- zaleceń, rozpoznań - ICD10, ICD9, lista leków refundowanych).
- Recepty - refundowane, nierefundowne, komunikacja z systemem eWUŚ
- Zaświadczenia, oświadczenia pacjentów, zgody na leczenie - Edytor Szablonów dokumentów
- Wywiad lekarski i ostrzeżenia dla lekarzy
- Katalog zdjęć USG, RTG, cyfrowych oraz VIDEO
- Płynna współpraca z systemami RTG (w stomatologii)
- Automatyczne powiadamianie pacjentów poprzez SMS i E-mail
- Rozliczenia z pacjentami - ewidencja zaliczek, wpłat i wypłat - faktury, rachunki
- Paragony - obsługa drukarek fiskalnych
- System lojalnościowy i komunikator
- Karta specjalistyczna dla stomatologii. Karty orto z analizami cefalo. Karta perio.
- Elektroniczne zlecenia do protetyków (stomatologia)

Terminarz
- Terminarz rezerwacji na lekarza lub gabinet
- Terminarz rezerwacji online dla pacjentów
- Komunikacja z kalendarzem Google i Outlook

Magazyn
- zarządzanie stanem materiałów i leków - pobrania
- automatyczne pobranie materiału/leku wraz z procedurą
- historia pobrań
- podział na środki przeterminowane
- numery partii; dokumenty dostawców